Bán XE TẢI CHANGAN 753KG THÙNG KÍN – SC1022DBN/TK-1 hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu khách hàng

Bán XE TẢI CHANGAN 753KG THÙNG KÍN - SC1022DBN/TK-1 hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu khách hàng

Bán XE TẢI CHANGAN 753KG THÙNG KÍN – SC1022DBN/TK-1 hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu khách hàng