Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATIONAL 2 GIƯỜNG – MÁY MAXXFORCE 470HP hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu

Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATIONAL 2 GIƯỜNG - MÁY MAXXFORCE 470HP hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu

Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATIONAL 2 GIƯỜNG – MÁY MAXXFORCE 470HP hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu